Cif nedir?

Cif; Cost, Insurance, Freight kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadırcıf

Cif ; Mal bedeli,Navlun,Sigorta demektir.

İthalatta, mal fiyatının üzerine sigorta ve navlun giderlerinin de eklendiği bir alım-satım şeklidir. Bu tip satışlarda, satıcı sigorta ve navlun maliyetlerine katlanmak zorundadır. Ayrıca satıcı, malı ithalatçının istediği yere kadar götürmekle yükümlüdür.

Cif değeri nasıl hesaplanır?

Eşyanın gerçek satış bedeli esas alınarak bu üç usuru da içinde barındırması halinde fatura bedeli o günkü Merkez Bankasının döviz satış kuru ile çarpılarak Cif Kıymeti bulunur.Şayet faturanız sadece malın bedelini içeriyorsa ve Navlun(nakliye ücreti)Makbuzu ve Sigorta Poliçesi var ise bu belgeler esas alınarak,şayet Navlun Makbuzu ve Sigorta Poliçesi yok ise %10 Navlun,%3 emsal Sigorta eklenerek Cif kıymet hesaplanır.

Common Intermediate format nedir?

Cif aynı zamanda Common Intermediate Format kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Common Intermediate Format yani Cif; Video sinyalleri için standartlaşmış yatay ve dikey çözünürlükleri pixel cinsinden ifade eden video sinyal formatıdır.ifade eden video sinyal formatıdır. PAL ve NTSC standartlarını kolay çevirebilmek için oluşturulmuştur.

--Reklam--